Filantrop Network står för kunskap, yrkesstolthet och social kompetens.

Vi är en byrå som formger annonser, trycksaker och internetsiter.

Vi samordnar tryck och annonslämning och hjälper även till med copywriting och idéer.

Vi verkar även som restaurangkonsulter och hjälper till med marknadsföring, konceptering, personal och kunskap framförallt vid start av nya restauranger.

Vi hjälper till med inköp, customfitting och installation av datorer och nätverk

Vi är inte rädda för att ta på blåstället och jobba hårt.